Tijdelijke ondersteuning op C-level of programma management

Er kunnen verschillende redenen zijn voor tijdelijke ondersteuning. Iemand vertrekt en er is nog geen vaste invulling, er is tijdelijk behoefte aan specifieke kennis en ervaring of er moet een verandering plaatsvinden, waarvoor beter iemand van buiten kan worden ingezet.

INTERIM MANAGEMENT

De wereld is voortdurend in beweging en de markt vereist een steeds grotere wendbaarheid. Veranderingen door IT en technologie spelen daarin een grote rol.

Organisaties vinden het vaak lastig hierop in te spelen, omdat ze er niet op zijn ingericht of de noodzakelijke capabilities missen.

De arbeidsmarkt flexibiliseert onder andere door veranderingen in vraag en aanbod. Organisaties hebben daarnaast vaak tijdelijk ondersteuning nodig bij transformaties, reorganisaties of tijdelijke afwezigheid.

In al deze gevallen kan een ervaren interim manager uitkomst bieden.

PROGRAMMA MANAGEMENT

Alles om ons heen verandert steeds sneller. Organisaties zijn continu in beweging en in transitie.

Het bijhouden van al deze veranderingen vraagt om een projectmatige aanpak.

Veel van deze veranderingen zijn IT- en technologiegedreven.

Ondersteuning door een executive die effectief en efficiƫnt kan opereren en beschikt over de juiste ervaring is cruciaal voor het slagen van dergelijke transformaties.

BUSINESS QUICKSCAN

We bevinden ons een lastige tijd. De economie loopt terug, de werkloosheid neemt toe, omzetten dalen. Ook jouw business heeft of krijgt hier last van.

Tijdens een business quickscan nemen we samen jouw business door. We kijken naar de producten en diensten, de schaalbaarheid, de organisatie en de financiƫle situatie. Samen brengen we je bedrijf in kaart. We zoeken naar verbeteringen en bepalen de te nemen maatregelen.

Je krijgt een compact actieplan, waarmee je direct aan de slag kunt. Aan de slag met de juiste stappen voor jouw business.

TOEZICHT

Organisaties zijn bijna constant in transitie, doordat de markt voortdurend in beweging is. Dat vraagt veel van de leiding van organisaties en daarnaast ook van het toezicht.

Van toezichthouders wordt verwacht dat zij deze veranderingen kunnen doorgronden en de leiding van de onderneming met raad en daad kunnen bijstaan.

Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen hebben daarbij in toenemende mate behoefte aan leden met een IT- en technologisch profiel.

WAAROM SAMENWERKEN MET FIDUZZI INTERIM MANAGEMENT?

Ruime ervaring

Ik heb ruime ervaring en algemene bestuurlijke kennis opgedaan bij banken, verzekeraars en software bedrijven.

Kennis van finance, zorg en IT

Mijn kennis en ervaring sluiten met name goed aan bij finance, zorg en IT.

Persoonlijke effectiviteit

Ik voeg structuur toe en straal rust uit. Ik breng relativeringsvermogen en een dosis humor mee en weet daarmee verandering te bereiken.

CONTACT MET FIDUZZI INTERIM MANAGEMENT